Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Zahájení léčby přípravkem REAGILA

  • Přípravek REAGILA je indikován k léčbě schizofrenie u dospělých pacientů1
  • Schválené dávkovací rozmezí přípravku REAGILA pro léčbu schizofrenie u dospělých pacientů je 1,5–6 mg/den1
  • Iniciální dávka přípravku REAGILA je 1,5 mg jednou denně1
  • REAGILA se podává perorálně jednou denně s jídlem nebo bez jídla1

V této části

Než zahájíte léčbu přípravkem REAGILA

Přípravek Reagila je indikován k léčbě schizofrenie u dospělých pacientů.1

Pacienti s různými symptomy a v různém stadiu onemocnění mají odlišné potřeby. To znamená, že dávky přípravku Reagila, strategie převedení léčby i průvodní medikace se může lišit podle stavu daného pacienta. Proto při zahájení léčebného plánu s přípravkem Reagila může být užitečné provést komplexní zhodnocení aktuálního stavu pacienta a stávající medikace.


Schválené dávky přípravku REAGILA u schizofrenie

Podle účinnosti a snášenlivosti v klinických studiích je schváleným dávkovacím rozmezím přípravku REAGILA v léčbě schizofrenie u dospělých pacientů 1,5–6 mg/den1. Přípravek REAGILA se dodává ve 4 různých dávkových silách (1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg a 6 mg), přičemž všechny tyto dávky jsou účinné v léčbě schizofrenie.1

Reagila dose strengths 1.5mg, 3mg, 4.5mg, 6mg/d.Reagila dose strengths 1.5mg, 3mg, 4.5mg, 6mg/d.

Dávkové síly přípravku Reagila 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg, 6 mg/den.


Jak zahájit léčbu léčbu přípravekm REAGILA u schizofrenie?

Doporučená iniciální dávka přípravku REAGILA je 1,5 mg jednou denně.1 Poté lze v případě potřeby dávku pomalu zvyšovat v postupných krocích o 1,5 mg na maximální dávku 6 mg/den.1

Zvyšování dávky přípravku ReagilaReagila dose increase

Zvyšování dávky přípravku Reagila


Způsob podání

Přípravek REAGILA je určen k peroránímu podání a užívá se jednou denně s jídlem nebo bez jídla.1 Přípravek REAGILA je třeba užívat každý den ve stejnou dobu – doba podání není ale omezena na ráno nebo večer.1 Pacienti užívají přípravek REAGILA, kdy je to po ně nejpohodlnější, měli by ale vědět, že má spíše aktivující vlastnosti než sedativní,2 což je třeba zvážit při výběru doby užívání.

Kdy užívat přípravek ReagilaKdy užívat přípravek Reagila

Kdy užívat přípravek Reagila


Zapomenutá tableta nebo vynechaná dávka

REAGILA má 2 aktivní metabolity, desmethyl kariprazin (DCAR) a didesmethyl kariprazin (DDCAR). Celkový kariprazin (mateřské léčivo i DCAR a DDCAR) dosahuje ustáleného stavu za 3 až 4 týdny, přičemž 90 % ustáleného stavu je dosaženo během 1 týdne u kariprazinu a DCAR a během 4 týdnů u DDCAR.1

Průměrná plazmatická koncentrace aktivních metabolitů přípravku Reagila během 12týdenní fáze léčby a 12týdenní fáze následného sledování Průměrná plazmatická koncentrace aktivních metabolitů přípravku Reagila během 12týdenní fáze léčby a 12týdenní fáze následného sledování

Literatura: Upraveno podle Nakamura, T. et al. Clinical pharmacology study of cariprazine (MP-214) in patients with schizofrenie (12-week treatment). Drug Des. Devel. Ther. 10, 327–338 (2016)3


U pacientů léčených přípravkem REAGILA je důležitější účinný poločas než terminální poločas. Účinný (funkční) poločas je ~2 dny u kariprazinu a DCAR, 8 dní u DDCAR a ~1 týden u celkového kariprazinu. Plazmatická koncentrace celkového kariprazinu po vysazení nebo vynechání dávek pomalu klesá a o 50 % klesne po ~1 týdnu a o >90 % po 3 týdnech.1

Proto pokud je při léčbě přípravkem Reagila dosaženo ustáleného stavu, neočekává se, že vynechání dávky bude mít vliv na výskyt symptomů. Pacienti nemusí namísto vynechané dávky užít následně dvojitou dávku.1

Literatura

  1. Reagila SmPC.
  2. Citrome, L. Activating and sedating adverse effects of second-generation antipsychotics in the treatment of schizofrenie and major depressive disorder: Absolute risk increase and number needed to harm. J. Clin. Psychopharmacol. 37, 138–147 (2017).
  3. Nakamura, T. et al. Clinical pharmacology study of cariprazine (MP-214) in patients with schizofrenie (12-week treatment). Drug Des. Devel. Ther. 10, 327–338 (2016).
Login to Unlock

SCHÉMATA PŘEVEDENÍ LÉČBY NA PŘÍPRAV…SCHÉMATA PŘEVEDENÍ LÉČBY NA KARIPRA…

(COD: 300020/R16. Předložen AIFA 16/04/2020) Konečným cílem léčby schizofrenie je zotavení, které představuje remisi symptomů, odpovídající péči o sebe sama, leKonečným cílem léčby schizofrenie je zotavení, které představuje remisi symptomů, odpovídající péči o sebe sama, lepší společenské i pracovní/studijní fungování

více…
Login to Unlock

UDRŽOVACÍ DÁVKY PŘÍPRAVKU REAGILAUDRŽOVACÍ DÁVKY KARIPRAZINU

Na základě účinnosti a snášenlivosti v klinických studiích je schváleným dávkovacím rozmezím přípravku REAGILA v lNa základě účinnosti a snášenlivosti v klinických studiích je schváleným dávkovacím rozmezím kariprazinu v léčbě schizofrenie u dospělých pacientů 1,5–6 mg/den.

více…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).