Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Rychlý přehled: Co je to schizofrenie?

 • Schizofrenie, komplexní neuropsychiatrický syndrom, je chronické psychické onemocnění, které obecně vyžaduje pokračující léčbu jako prevenci relapsu a recidivy.
 • Schizofrenie je běžně považována za poruchu nervového vývoje, ovšem na rozdíl od některých jiných onemocnění tohoto typu nejsou příznaky schizofrenie často po desetiletí zjevné.
 • Schizofrenie je heterogenní onemocnění, které nemá jediný patognomický symptom nebo manifestaci. Projevy a příznaky spojené se schizofrenií lze rozdělit do 3 hlavních domén: pozitivní, negativní a kognitivní.

V této části

Biologická podstata schizofrenie

Neuropsychiatrické syndromy, jako schizofrenie, mají příznaky postihující funkce mozku, emoce a náladu. I když konkrétní příčinu schizofrenie neznáme, má svou biologickou podstatu, což ukazují strukturální změny mozku (např. zvětšené mozkové komory, ztenčení kortexu, zmenšení předního hipokampu a dalších oblastí mozku) a neurochemické změny (např. narušení aktivity transmiterů – dopaminu, serotoninu a glutamátu) a prokázané genetické rizikové faktory.1

NeurotransmiterÚčinek u schizofrenie
DopaminZprostředkovává pozitivní a negativní symptomy
SerotoninZprostředkovává symptomy spojené s náladou
GlutamátZprostředkovává pozitivní a negativní symptomy

Dědičnost schizofrenie je přibližně 80 %, ale předpokládá se, že existuje více citlivých genů, z nichž má každý malý vliv, který se přidává k vlivu epigenetických a environmentálních faktorů.2


Dopaminergní dráhy spojené se schizofrenií

Neurotransmiter dopamin reguluje mnoho různých funkcí mozku, např. kognitivní funkce, emoce, pozitivní motivaci a vyplavování hormonů.3 Existují 4 hlavní dopaminové dráhy, které jsou zřejmě zapojeny do patofyziologie schizofrenie.4

Předpokládá se, že v patofyziologii schizofrenii se uplatňují 4 hlavní dopaminové dráhyPředpokládá se, že v patofyziologii schizofrenii se uplatňují 4 hlavní dopaminové dráhy

Pozitivní symptomy schizofrenie se zřejmě objevují z důvodu nadměrné aktivity dopaminu v mezolimbické dráze. Tato předpokládaná dysfunkce se někdy označuje jako „dopaminová teorie schizofrenie“.4–6

Negativní symptomy schizofrenie se zřejmě objevují z důvodu nedostatečné aktivity dopaminu v mezokortexové dráze.4–6


Zranitelnost nervového vývoje

Schizofrenie se častěji objevuje u lidí se zranitelným neurologickým vývojem. Vznik, remise a recidivy symptomů jsou zřejmě výsledkem vzájemných vztahů mezi touto přetrvávající zranitelností a stresory vnějšího prostředí. Schizofrenie se vzácně manifestuje v raném dětství, ale faktory z prenatálního období a raného dětství, jako genetická predispozice, porodní komplikace, infekce centrálního nervového systému, úrazy a zanedbávání, mají vliv na vznik onemocnění v dospělosti.1,7,8


Tři základní domény symptomů

I když se kombinace a typy symptomů u jednotlivých pacientů se schizofrenií značně liší a u daného jedince se mění v čase, rozlišujeme 3 hlavní domény symptomů: pozitivní, negativní a kognitivní.1

3 základní domény symptomů u schizofrenie3 základní domény symptomů u schizofrenie

Klinická diagnóza schizofrenie spoléhá z velké části na přítomnost pozitivních symptomů při psychotické epizodě. Pozitivní symptomy jsou klasicky definovány jako zvýšení nebo zkreslení normálních funkcí:1

Bludy jsou nevyvratitelná přesvědčení, která se nemění ani ve světle protichůdných důkazů. Objevují se přibližně u 80 % lidí se schizofrenií.9

Definice bludů u schizofrenieDefinition of delusions in schizofrenie

Halucinace jsou vjemové zážitky, které vznikají bez vnějších podnětů. Nejčastějším typem jsou sluchové halucinace, které se objevují u 40 % až 80 % lidí se schizofrenií.9, 10

Definice halucinací u schizofrenieDefinition of hallucinations in schizofrenie


Negativní příznaky jsou považovány za snížení nebo vymizení normálních funkcí souvisejících s motivací a vyjadřováním. Objevují se nezávisle na pozitivních symptomech, kognitivní dysfunkci, dezorganizaci a depresi.11 Negativní symptomy jsou buď primárním projevem patofyziologických změn u schizofrenie, nebo nasedají sekundárně na jiné faktory (např. pozitivní, afektivní nebo extrapyramidové symptomy, vedlejší účinky antipsychotik, sedace, environmentální deprivace, faktory související s onemocněním nebo léčbou).11,12

Definice negativních symptomů u schizofrenieDefinition of negative symptoms in schizofrenie

Kognitivní symptomy postihují komplexní soubor mentálních procesů zahrnujících vnímání, učení, myšlení, paměť, analýzu a adaptivní chování. Kognitivní poruchy jsou považovány za jednu z nejvíce zneschopňujících dimenzí schizofrenie a v mnoha případech přetrvávají i při farmakologické léčbě.13

Definice negativních symptomů u schizofrenieDefinition of cognitive symptoms in schizofrenie

Závažnost, délka trvání a četnost klinicky heterogenních symptomů schizofrenie se liší mezi jednotlivými pacienty a u daného pacienta se mění v čase. Vzhledem k jejich chronicitě a zneschopňujícímu dopadu vychází u pacientů se schizofrenií poměr mezi přínosem a riziky ve prospěch dlouhodobé léčby antipsychotiky, protože podle důkazů jsou antipsychotika účinná proti pozitivním symptomům a snižují riziko relapsu. Studie naznačují, že vysazení antipsychotik vede do 12 až 18 měsíců k relapsu až u 75 % pacientů.14–16

Literatura

 1. Tamminga, C. A. Schizophrenia. Merck Manual Professional Version (2018). Available at: https://www.merckmanuals.com/professional/psychiatric-disorders/schizofrenie-and-related-disorders/schizofrenie#v39692526.
 2. Tamminga, C. A. & Holcomb, H. H. Phenotype of schizofrenie: A review and formulation. Molecular Psychiatry (2005). doi:10.1038/sj.mp.4001563
 3. Missale, C., Fiorentini, C., Collo, G. & Spano, P. The neurobiology of dopamine receptors: Evolution from the dual concept to heterodimer complexes. J. Recept. Signal Transduct. 30, 347–354 (2010).
 4. Stahl, S. M. Stahl ’ s Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications. (2013).
 5. Howes, O., McCutcheon, R. & Stone, J. Glutamate and dopamine in schizofrenie: An update for the 21st century. J. Psychopharmacol. 29, 97–115 (2015).
 6. Elert, E. Aetiology: Searching for schizofrenie’s roots. Nature 508, S2-3 (2014).
 7. Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, S. Biological insights from 108 schizofrenie-associated genetic loci. Nature 511, 421–427 (2014).
 8. Khandaker, G. M. et al. Inflammation and immunity in schizofrenie: Implications for pathophysiology and treatment. The Lancet Psychiatry 2, 258–270 (2015).
 9. Andreasen, N. C. Schizophrenia: the characteristic symptoms. Schizophr. Bull. 17, 27–49 (1991).
 10. Thomas, P. et al. Correlates of hallucinations in schizofrenie: A cross-cultural evaluation. Schizophr. Res. 92, 41–49 (2007).
 11. Galderisi, S., Mucci, A., Buchanan, R. W. & Arango, C. Negative symptoms of schizofrenie: new developments and unanswered research questions. The Lancet Psychiatry 5, 664–677 (2018).
 12. Carpenter, W. T., Heinrichs, D. W. & Alphs, L. D. Treatment of negative symptoms. Schizophr. Bull. 11, 440–452 (1985).
 13. Green, M. F. Impact of cognitive and social cognitive impairment on functional outcomes in patients with schizofrenie. J. Clin. Psychiatry 77, 8–11 (2016).
 14. Correll, C. U., Rubio, J. M. & Kane, J. M. What is the risk-benefit ratio of long-term antipsychotic treatment in people with schizofrenie? World Psychiatry 17, 149–160 (2018).
 15. Davis, J. M., Metalon, L., Watanabe, M. D. & Blake, L. Depot Antipsychotic Drugs: Place in Therapy. Drugs 47, 741–773 (1994).
 16. Kissling, W. The current unsatisfactory state of relapse prevention in schizophrenic psychoses – Suggestions for improvement. Clin. Neuropharmacol. 14, S33-44 (1991).

Molecular Psychiatry

Phenotype of schizofrenie: a review and formulation.
Tamminga CA, Holcomb HH.
Molecular Psychiatry 2005; 10, 27–39
„Charakteristický je společný výskyt skupiny symptomů, přičemž jedna skupina může převažovat. Jedna doména nevylučuje druhou. Stále není jasné, zda jsou tyto domény symptomů mnohočetnými projevy jedné patofyziologické poruchy u této nemoci, nebo je každá částečně nezávislým konstruktem nemoci. Častěji se u této nemoci uvažuje o heterogenitě, jistě s ohledem na etiologii.“

V mozku jsou 4 hlavní dopaminové dráhy. U schizofrenie je narušena mezokortikální a mezolimbická dráha.

Stáhnout

References title

  Předpokládá se, že v patofyziologii schizofrenii se uplatňují 4 hlavní dopaminové dráhy

  Symptomy schizofrenie jsou rozděleny do tří hlavních domén.

  Stáhnout

  References title

   3 základní domény symptomů u schizofrenie

   Zvýšená funkce dopaminu u schizofrenie.

   Stáhnout

   References title

    Snížená funkce dopaminu u schizofrenie.

    Stáhnout

    References title

     Login to Unlock

     PODROBNĚJI O NEGATIVNÍCH SYMPTOMECHPODROBNĚJI O NEGATIVNÍCH SYMPTOMECH

     Negativní symptomy jsou příznaky ztráty nebo absence normálních funkcí souvisejících s motivací a zájmem nebo vyjádřením emocí. Důkazy nepodporují hypotézu spolNegativní symptomy jsou příznaky ztráty nebo absence normálních funkcí souvisejících s motivací a zájmem nebo vyjádřením emocí. Důkazy nepodporují hypotézu spol

     více…
     Login to Unlock

     ÚSKALÍ DIAGNOSTIKYÚSKALÍ DIAGNOSTIKY

     Vzhledem k tomu, že neexistují krevní testy ani zobrazovací vyšetření mozku pro stanovení diagnózy schizofrenie, je třeba věnovat velkou pozoronost konstalaci pVzhledem k tomu, že neexistují krevní testy ani zobrazovací vyšetření mozku pro stanovení diagnózy schizofrenie, je třeba věnovat velkou pozoronost konstalaci p

     více…

     Showing 0 result(s).
     Please log in to see 0 more result(s).