Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Prevence sebevraždy

  V této části

  Schizofrenie: Jak lze předejít pokusu o sebevraždu?

  Tématem Světového dne duševního zdraví v roce 2019 bylo poselství: lékaři, rodina i společnost jsou ti, kteří mohou pomoci zabránit pokusům o sebevraždu.

  Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila 10. říjen každého roku dnem duševního zdraví.1 Tématem Světového dne duševního zdraví v roce 2019 byla prevence sebevražd. Kampaň byla zaměřena na zvýšení povědomí, sdílení osobních příběhů a preventivních přístupů, a povzbuzení lidí.


  Proč je to důležité pro lidi se schizofrenií?

  Studie ukazují, že u lidí se schizofrenií je vysoké riziko pokusu o sebevraždu. Za rizikové faktory, které mohou vést jedince k myšlence na sebevraždu, jsou považovány zejména příznaky deprese, aktivní halucinace a bludy.2 Přitom je důležité mít na paměti, že dodržování léčby je ochranným faktorem proti sebevraždě.2 Kampaně, jako je Světový den duševního zdraví (odkaz na #WorldMentalHealthDay ) mohou mít velký význam, protože připomínají lidem se schizofrenií, že se svým onemocněním nejsou sami a s pomocí profesionálů a díky účinným léčebným strategiím mohou zvládat svoje onemocnění a znovu převzít kontrolu nad svým životem.


  Jak mohou pomoci zdravotníci?

  Lékaři by měli být připraveni pomoci lidem se schizofrenií překonat problémy, kterým čelí:

  Pokládejte vhodné otázky potvrzující správnost diagnózy.

  Nabídněte nemocnému vhodnou léčbu.3

  Navrhněte vhodnou psychologickou podporu.4

  Vytvořte strategii pro zajištění dodržování léčby.


  Co může udělat rodina a přátelé?

  Rodina a přátelé mohou využít přístup „ČEKEJTE“ (z angl. „WAIT“):1

  Dejte si pozor na známky intenzivní úzkosti a závažné změny chování. (z angl. Watch out)

  Zeptejte se nemocného, jak se cítí. (z angl. Ask)

  Snažte se osobu uklidnit a zajistěte, aby dotyčná osoba získala podporu (z angl. It will pass)

  Mluvte s ostatními – zdůrazněte důležitost mluvení ( z angl. Talk).


  Jak může pomoci společnost?

  Světový den duševního zdraví v roce 2019 nám připomněl, že společnost může pomoci s prevencí sebevražd prostřednictvím několika jednoduchých kroků:1

  Nabídněte osobám s vysokým rizikem více komunitní podpory.

  Životně důležité je omezit přístup k prostředkům/způsobům nutným pro provedení sebevraždy.

  Učte, jak zvládat emoce již v mladém věku nebo před diagnózou schizofrenie.

  Mluvte otevřeně a informujte o čemkoli, co vám nepřipadá v pořádku.

  K prevenci sebevražd mohou společně přispět zdravotníci, rodina a společnost.

  Literatura

  1. https://www.mentalhealth.org.uk/campaigns/world-mental-health-day [accessed on the 23rd of October 2019]
  2. Hor and Taylor. J Psychopharmacol. 2010 Nov; 24: 81–90
  3. https://www.webmd.com/schizofrenie/qa/what-can-help-with-suicidal-patients-with-schizofrenie [accessed on the 23rd of October 2019]
  4. https://www.nhs.uk/conditions/schizofrenie/treatment/ [accessed on the 23rd of October 2019]
  Login to Unlock

  BEZPEČNOST A SNÁŠENLIVOST PŘÍPRAVKU…BEZPEČNOST A SNÁŠENLIVOST

  Bezpečnost a snášenlivost kariprazinu byla hodnocena ve všech klinických studiích s kariprazinem z vývojového progZjistěte více o profilu bezpečnosti a snášenlivosti našeho přípravku

  více…
  Login to Unlock

  DOPAD SCHIZOFRENIEDOPAD SCHIZOFRENIE

  I když je schizofrenie poruchou s relativně nízkou prevalencí, patří mezi 25 hlavních příčin pracovní neschopnosti. I při nejlepších postupech léčby jsou výsledI když je schizofrenie poruchou s relativně nízkou prevalencí, patří mezi 25 hlavních příčin pracovní neschopnosti. I při nejlepších postupech léčby jsou výsled

  více…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).