Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Krátká edukativní videa

Změna antipsychotika nebo augmentace [NOVÉ]

Využití Kariprazinu v klinické praxi [NOVÉ]

Jak postupovat při výskytu akatízie

Stabilizovaný pacient

Negativní příznaky v rámci onemocnění schizofrenie a jejich léčba

Negativní příznaky v rámci onemocnění schizofrenie a jejich léčba – část druhá

Nasazení Kariprazinu v post-akutní fázi

Účinnost kariprazinu v léčbě schizofrenie

Má smysl převod z aripiprazolu na kariprazin?

Kazuistiky

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).