Navštivte část
Zdravotníci

Veřejnost

OTEVŘENÁ KNIHA

Pro rodiny, ve kterých žijí lidé se schizofrenií.

Číst knihu

Stáhnout knihu


Otevřená kniha“, je v mnoha ohledech výjimečná. Nejen svým formátem a obsahem, ale především svým určením; tím, pro koho je určená. Vedle přehršle příruček a edukačních materiálů o duševních nemocech určených primárně pro pacienty, bychom našli jen velmi málo těch, které se zaměřují na jejich nejbližší pečovatele, rodinné příslušníky. Přitom závažné duševní poruchy, jako je právě schizofrenie, nejsou jen onemocněním samotného jedince, ale zásadním způsobem zasahují do života jejich nejbližších, především rodinných příslušníků. Současně, jak připomíná v úvodu editor této knihy profesor Peter Falkai, je role rodiny v léčbě duševních nemocí nezastupitelná.

V „Otevřené knize“, věnované především rodinám pacientů, najdete
mnoho užitečných informací, rad a odpovědí na otázky, které jste
si možná dosud nechtěli sami sobě připustit natož je vyslovit nahlas.
Věřím, že se stane cenným průvodcem a rádcem v mnoha situacích,
se kterými se na cestě s nemocí mohou pečovatelé setkat.

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, KlecanyU lidí se schizofrenií se mohou objevovat různé příznaky, které jim mohou narušovat kvalitu života.²
Tyto příznaky obvykle začínají v mladém věku, mezi 16. a 30. rokem života.² Lékař příznaky posoudí, aby mohl stanovit diagnózu.

Negativní symptomy v celém průběhu schizofrenie Upraveno podle Millan et al., 2014


Léčba schizofrenie

Po určení diagnózy schizofrenie probere lékař s člověkem, u něhož byla stanovena diagnóza, zahájení léčby a její plán. Když je léčba zahájena, směřuje společné úsilí nemocného a lékaře ke dvěma cílům: snížení výskytu a závažnosti akutních psychotických epizod a zlepšení kvality života.¹

DÁ SE SCHIZOFRENIE LÉČIT?

Mýty a pravdy o schizofrenii

Možná již máte o schizofrenii nějaké předsudky. Dokážete ale odlišit mýty od pravd? Pojďme se společně podívat na časté mýty o schizofrenii a pravdy, které se za nimi skrývají.

Je schizofrenie dědičná?

Schizofrenie a závislosti

U lidí, kteří zneužívají drogy, se někdy rozvinou příznaky, které se velmi podobají příznakům schizofrenie, a v některých případech může zneužívání drog skutečně navodit stav vedoucí ke vzniku onemocnění.

Schizofrenie a návykové chování
Login to Unlock

život se schizofrenií

Každý, kdo má schizofrenii ji prožívá jinak. Projevy a závažnost příznaků se mohou lišit, pravděpodobně ale ovlivní osobní život člověka se schizofrenií i jeho

více…
Login to Unlock

schizofrenie: jak mohu pomoci

Dozvědět se něco o schizofrenii je důležité, abyste porozuměli fázím, příznakům a tomu, čím postižený prochází. O schizofrenii koluje spoustu nesprávných inform

více…
Showing 0 result(s).