Navštivte část
Zdravotníci

Veřejnost

Vítejte na webových stránkách SCHIZOFRENIE.CZ – pro veřejnost

Soubor užitečných zdrojů pro každého, kdo je postižen schizofrenií.

Co je to schizofrenie?

U lidí se schizofrenií se mohou objevovat různé příznaky, které jim mohou narušovat kvalitu života.²
Tyto příznaky obvykle začínají v mladém věku, mezi 16. a 30. rokem života.² Lékař příznaky posoudí, aby mohl stanovit diagnózu.

Negativní symptomy v celém průběhu schizofrenie Upraveno podle Millan et al., 2014


Léčba schizofrenie

Po určení diagnózy schizofrenie probere lékař s člověkem, u něhož byla stanovena diagnóza, zahájení léčby a její plán. Když je léčba zahájena, směřuje společné úsilí nemocného a lékaře ke dvěma cílům: snížení výskytu a závažnosti akutních psychotických epizod a zlepšení kvality života.¹

DÁ SE SCHIZOFRENIE LÉČIT?

Mýty a pravdy o schizofrenii

Možná již máte o schizofrenii nějaké předsudky. Dokážete ale odlišit mýty od pravd? Pojďme se společně podívat na časté mýty o schizofrenii a pravdy, které se za nimi skrývají.

Je schizofrenie dědičná?

Schizofrenie a závislosti

U lidí, kteří zneužívají drogy, se někdy rozvinou příznaky, které se velmi podobají příznakům schizofrenie, a v některých případech může zneužívání drog skutečně navodit stav vedoucí ke vzniku onemocnění.

Schizofrenie a návykové chování
Login to Unlock

život se schizofrenií

Každý, kdo má schizofrenii ji prožívá jinak. Projevy a závažnost příznaků se mohou lišit, pravděpodobně ale ovlivní osobní život člověka se schizofrenií i jeho

více…
Login to Unlock

schizofrenie: jak mohu pomoci

Dozvědět se něco o schizofrenii je důležité, abyste porozuměli fázím, příznakům a tomu, čím postižený prochází. O schizofrenii koluje spoustu nesprávných inform

více…
Showing 0 result(s).