Navštivte část
Zdravotníci

Veřejnost

Tipy pro zdravý životní styl

  • Vést zdravý životní styl je při schizofrenii zcela zásadní. V této části najdete užitečné tipy a rady, jak vylepšit stravu, zvyky a mezilidské vztahy. Užitečné informace zde najdou také příbuzní a osoby tvořící podpůrnou síť člověka se schizofrenií, kteří se zde dozvědí, jak nejlépe své milované podpořit.

V této části

Vést zdravý životní styl je velmi důležité, zejména pokud máte schizofrenii. Dodržujte tyto tipy, které vám pomohou pečovat sám/sama o sebe, i když to bude těžké.

Zkuste dostatečně spát

Dostatečný spánek vám může pomoci lépe zvládat stresové situace. Pokud se cítíte unavení, může být pro vás obtížnější zvládat příznaky. Schizofrenie může ovlivnit vaši schopnost spát, můžete si však pomoci pokud: 1

si určíte řád, kdy budete každý den chodit spát a kdy budete vstávat

budete před ulehnutím do postele relaxovat – zkuste poslech hudby, dechová cvičení nebo meditace

se nebudete dívat na svítící obrazovku počítače nebo mobilu

se pokusíte zvládnout stres – zkuste své problémy sepsat nebo si o nich promluvit s přítelem


Jezte zdravě a věnujte se fyzické aktivitě

Vyvážená strava se spoustou ovoce a zeleniny vám může pomoci zůstat tělesně zdraví. Správná strava a pravidelná fyzická zátěž může snížit riziko rozvoje cukrovky a srdečně cévních chorob. 2 Pravidelná strava také pomáhá snížit riziko psychózy vyvolané změnami hladiny cukru v krvi. 1
Některé studie ukázaly, že snížení konzumace lepku může mít příznivý vliv na příznaky schizofrenie, i když je nutné to potvrdit dalším výzkumem.3 Příznivý může být také dostatečný přísun vitaminu C a E. 3 Více informací o tom, jak jíst zdravě, se můžete dozvědět na webových stránkách NHS „eat well“.
Fyzická zátěž je u pacientů se schizofrenií spojena s lepší kvalitou života. Cvičení upravuje řadu běžných faktorů, které přispívají ke špatnému zdraví lidí se schizofrenií, jako je sedavý způsob života a kouření.4 Zlepšuje také funkce mozku, protože zlepšuje paměť, zvládání několika úkolů najednou a plánování, navozuje obnovu buněk a prodlužuje soustředění.


Přestaňte kouřit

Pokud kouříte, máte větší riziko vzniku rakoviny, onemocnění srdce a cévní mozkové příhody. 2 Přestat kouřit je těžké, ale k dispozici je celá škála služeb, které vám pomohou přestat. Přestat kouřit má řadu výhod, a pokud máte schizofrenii, může to dokonce zlepšit vaše duševní zdraví. Pokud ale užíváte antipsychotika a chcete přestat kouřit, je velmi důležité, abyste si o tom předem promluvili se svým praktickým lékařem nebo psychiatrem. 2


Vyhýbejte se drogám a alkoholu

Mohou se vyskytnout případy, kdy jste v pokušení utéct před svými příznaky k drogám a alkoholu. V takových situacích je důležité nezapomenout, že dlouhodobě to vaše příznaky spíše zhorší. 2 Alkohol souvisí s depresí a rizikem psychózy a ilegální drogy vám mohou zhoršit schizofrenii. Zvlášť důležité je vyhýbat se alkoholu a drogám, pokud užíváte antipsychotika, protože spolu s léky mohou působit špatně.2


Zvládněte stres

Kvůli příznakům schizofrenie můžete pociťovat stres a úzkost. Stres můžete zmírnit tím, že omezíte počet svých povinností, promluvíte si s přáteli a rodinou, nebo se budete věnovat fyzické aktivitě, např. chůzi nebo plavání.5


Udržujte si vztahy

Důležité je udržet si kontakt s přáteli a rodinou, protože vám to může pomoci zvládnout horší časy. Pocit izolace může zhoršit příznaky schizofrenie, takže se snažte udržet si vztahy s lidmi kolem vás.1 Pokud máte pocit, že vám chybí silné vztahy, existují podpůrné služby, které vám mohou pomoci.


Příbuzní a pečovatelé: Jak pomoci

Řada důkazů potvrzuje, že pacienti s podporou pečovatele mohou dosáhnout lepších výsledků než pacienti bez této podpory, a to z hlediska nižšího výskytu relapsů a celkového počtu a délky přijetí na psychiatrické oddělení nemocnice. 6 I když bylo prokázáno, že to pomáhá zlepšit výsledky pacientů, role pečovatele může nepříznivě ovlivnit zdraví a pohodu jeho samotného. Pečovatel může například pociťovat vyčerpání, mít poruchy spánku, depresi a úzkost. Proto je i pro pečovatele důležitý zdravý životní styl a dobrá kvalita spánku. Rovněž je přínosné účastnit se psychoedukačních programů a podpůrných skupin pro pečovatele, protože bylo prokázáno, že usnadňují zvládnout situaci v rodině a zlepšují celkové zdraví pečovatele.

Literatura

  1. Mind, How can I help myself?, 2013. https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/schizophrenia/self-care/#look [Accessed November 2019]
  2. NHS, Schizophrenia – Living with, 2019. https://www.nhs.uk/conditions/schizophrenia/living-with/ [Accessed November 2019]
  3. Arroll, M.A., Wilder, L. & Neil, J. Nutritional interventions for the adjunctive treatment of schizophrenia: a brief review. Nutr J 13, 91 (2014) doi:10.1186/1475-2891-13-91
  4. EPA Report(27th European Congress of Psychiatry) 2019;
  5. NHS, Every mind matters – stress, 2019. https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/stress/ [Accessed November 2019]
  6. Onwumere et al. Front Phsychol 2018; 9:1530
Login to Unlock

schizofrenie: jak mohu pomoci

Dozvědět se něco o schizofrenii je důležité, abyste porozuměli fázím, příznakům a tomu, čím postižený prochází. O schizofrenii koluje spoustu nesprávných inform

více…
Login to Unlock

léčba a remise schizofrenie

Po stanovení diagnózy schizofrenie probere lékař s osobou s touto diagnózou zahájení léčby a její plán. Když léčba začně, má úsilí ve spolupráci s lékařem dva

více…
Showing 0 result(s).