Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost
wooden-background

Vítejte v sekci vzdělávání

Cíle léčby schizofrenie se v průběhu času mění. Se zvyšováním nároků na výsledky léčby duševních nemocí se stávají viditelnějšími nedostatky, problémy a limity dostupných intervencí. Rozdíl mezi očekáváním a realitou lze nazvat nenaplněnými potřebami. Pokud je naším cílem v léčbě schizofrenie dosažení úzdravy v podobě kvality života, sociálního a nezávislého fungování, pak jsou nedostatečné možnosti zlepšení negativních příznaků učebnicovým příkladem nenaplněné potřeby.
prof. MUDr. Jiří Masopus

Přejít na videa

Don’t have an account? Register for free with DocCheckKřest produktové monografie Kariprazin


Přednášející:
prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Neurologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. LF UK Praha

MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. LF UK Praha


Jaké jsou příčiny vysokého kardiometabolického rizika u nemocných schizofreniií?


Přednášející:
prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Neurologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové


Parciálne agonisty – nie všetky sú rovnaké!


Přednášející:
Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA
psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP


Symposium RG – 63. česko-slovenská psychofarmakologická konference


Přednášející:
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. LF UK Praha

prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Neurologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA
psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP


Pro koho je kariprazin vhodný?


Přednášející:
MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. LF UK Praha


Co dokážeme v léčbě schizofrenie?


Přednášející:
prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Neurologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. LF UK Praha

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA
psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP


Kariprazin u pacientů (nejen) s hyperprolaktinémií.


Přednášející:
Doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF a FN Brno
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).