Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Potenciální přínos použití eHealth v léčbě schizofrenie

  V této části

  The Journal of Nervous and Mental Disease

  Perspectives on the Use of eHealth in the management of health in people with schizofrenie
  Treisman et al.
  J Nerv Ment Dis. 2016; 204: 620–629.
  „Tato práce je věnována použití eHealth v léčbě schizofrenie na základě diskuse panelu odborníků u kulatého stolu… Panel odborníků diskutoval o použití, přínosech a omezeních eHealth v souvislosti s možností integrované péče a rozšíření dostupnosti služeb, monitorování stavu pacienta v reálném čase, podporou adherence k léčbě a podnícením pacientů k aktivnější roli při léčbě svého onemocnění.“

  Použití eHealth v léčbě lidí se schizofrenií

  V současné době jsou primárními terapeutickými možnostmi pro lidi se schizofrenií farmakologická léčba a psychoterapie. Potenciál zlepšit poskytování zdravotní péče a léčbu nemoci mají ovšem také mobilní zařízení, webové aplikace a další digitální technologie známé jako eHealth (elektronické zdraví).1 Jde o významnou šanci, protože pacienti i lékaři v každodenním životě čím dál více používají digitální technologie. Ve studii z roku 2016 vybrali Treisman a kol. panel odborníků zahrnující psychiatry, inovátory zdravotnických technologií, obhájce duševního zdraví, rodinné pečovatele, tvůrce zdravotní politiky a plátce jako třetí strany, který diskutoval o použití eHealth v léčbě schizofrenie.1 Mezi diskutovanými tématy byly otázky použití, přínosu a omezení eHealth v souvislosti s možností integrované péče a rozšíření dostupnosti služeb, monitorování stavu pacient a v reálném čase, podporou adherence k léčbě a podnícením pacientů k aktivnější roli při léčbě svého onemocnění.“ Zásadní podněty z této diskuse odborníků uvádíme níže.

  Jak by mohl eHealth změnit poskytování zdravotní péče u schizofrenie?

  Využití eHealth by mohlo potenciálně změnit poskytování zdravotní péče u schizofrenie díky:1

  Umožní časné rozpoznání symptomů a intervenci
  Běžným problémem u schizofrenie je, že mladí lidé, kteří vykazují příznaky, nejsou vyšetřeni, z důvodu neobeznámenosti s příznaky, obav souvisejících se stigmatizací a omezené dostupnosti služeb.2 eHealth může pomoci zvýšit povědomí o této nemoci a zajistit, aby lidé rozeznávali prodromální příznaky. Příklady takových technologií jsou: mobilní aplikace pro povědomí o nemoci (apky) jako “My Journey”,3,4 neziskové zdroje pro duševní zdraví “Psyberguide”,5 online a webové nástroje jako “Headspace”, servis pro duševní zdraví dostupný v Austrálii6 a telementální zdraví.

  Rozšíření informací po diagnóze
  Ve stadiu po diagnóze by jedinci se schizofrenií ocenili dostupnost eHealth podpory. Lidé se schizofrenií se často do podpůrných systémů nedostanou, protože žijí v suboptimálních podmínkách, což znamená že se jim zřejmě nedostává adekvátní léčby a může docházet k relapsům a potřebě hospitalizace.7,8 V takové situaci jim, nebo jejich pečovatelům, může webový průvodce přinést informace o možnostech léčby a propojit je s odborníky na duševní zdraví a léčebným zařízením.1

  Integrace péče a rozšíření dostupnosti služeb
  Další velkou výzvou u schizofrenie, se kterou by mohl pomoci eHealth, je udržení kontinuity péče. Zdravotní informační technologie (HIT), např. elektronické zdravotní záznamy (EHRs), mohou přispívat ke zlepšení kvality a nákladové efektivity služeb v rámci zdravotní péče.9 Rozšířit terapii mimo podmínky klinické praxe a zlepšit dostupnost péče může také telementální zdraví a telepsychiatrie, např. videokonference v reálném čase.10

  Podpora adherence k farmakoterapii, zapojení, péče o sebe a rehabilitace
  Studie ukázaly, že 50 % lidí se schizofrenií neužívá své léky tak, jak je mají předepsané.11 Lékaři mohou monitorovat adherenci k farmakoterapii pomocí elektronických preskripčních systémů a databází monitorování léků.12 U velmi neochotných pacientů mohou zaznamenávat užívání léčby tzv. “chytré pilulky” s integrovanou detekční technologií.1 U lidí s poruchou kognitivních funkcí může být problémem péče o sebe sama. Mobilní technologie ale mohou pomoci zachytit změny pocitů, myšlenek nebo symptomů.13 Lékaři mohou poté tato data použít k vyladění zásadních terapeutických rozhodnutí. Pokud se týká rehabilitace, objevila se nová technologie „náprava kognitivních funkcí pomocí počítače“ (computer-assisted cognitive remediation, CACR), jejíž podstatou je hra, která se používá ke zlepšení neurokognice a zmírnění negativních symptomů.14

  Jaké jsou problémy při zavedení eHealth do praxe při léčbě schizofrenie?

  Zdá se, že využití eHealth má potenciál posunout léčbu schizofrenie kupředu. Je ale nutný další výzkum, který by vyřešil problémy jeho zavedení do praxe:1

  Typ problémuPopis problémuStudieMožná řešení/úvahy do budoucna
  Problémy pro lidi se schizofreniíNedůvěra k technologiiFreeman, 2008,15 Sendt et al., 201516Nutná je transparentní politika
  Kognitivní obtížeYoung a Geyer, 201517Software pro péči o sebe sama pro chytré telefony
  Negativní symptomyDepp et al., 201019, Foussias et al., 201520Velký zájem o využití této technologie k monitorování symptomů a propojení lidí se schizofrenií se službami
  Nerovnost v dostupnosti digitálních technologií a jejich cenaSmith, 201222Plány na pokles cen mobilních telefonů a dat (Kurti a Dallery, 2014)23
  Klinické/výzkumné problémyMálo důkazů pro eHealthDonker et al., 201324, Giota a Kleftaras, 20144Nutné další studie
  Absence přehledu regulačních úřadů o aplikacíchCenter for Devices and Raduological Health, 2015Poskytnutí dohledu regulačních úřadů nad aplikacemi (vedení FDA)
  Přístupy a inercieClarke a Yarborough, 20149Design formativního výzkumu optimálních metod pro destilaci dat (Ben-Zeev et al., 2011)18

  Design inovativního výzkumu pro hodnocení využitelnosti technologických nástrojů v místě péče (Lillie et al., 2011)25
  Systémové problémyInfrastruktura HIT je u duševního zdraví nadále špatnáHorvitz-Lennon et al., 200926Použití zabezpečeného e-mailu a systému pro přístup lidí se schizofrenií k prohlížení a stahování elektronických klinických informací (Paget et al., 2014)27
  Možné narušení bezpečnosti a soukromíDaker-White a Rogers, 2013,28 Kumar a lee, 201229Dohled nad bezdrátovými bezpečnostními opatřeními, např. kryptografie a ověření uživatele (Giota a Kieftaras, 2014,4 Kumar a Lee, 2012)29

  Literatura: Upraveno podle Treisman et al. J Nerv Ment Dis. 204, 620–629 (2016) 1

  Literatura

  1. Treisman et al. J Nerv Ment Dis. 2016;204: 620–629
  2. Gulliver et al. BMC Psychiatry. 2010; 10:113
  3. Amani 2011: www.ehi.co.uk/img/Document_Library0365/My_Journey_Youth_Mental_Health_App_-_Sarah_Armani.pdf
  4. Giota and Kleftaras. E-Health Telecommunication Systems and Networks. 2014; 3:19–23
  5. http://psyberguide.org/
  6. https://headspace.org.au/
  7. Feldman et al. Popul Health Manag. 2014; 17:190–196
  8. Kasckow et al. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2014; 8:21–27A
  9. Clarke and Yarborough. Gen Hosp Psychiatry. 2014; 35:339–344
  10. Hilty et al. Telemed J E Health. 2013; 19:444–454
  11. Velligan and Kamil. Ther Deliv. 2014; 5:611–613
  12. Morris et al., 2012: www.healthit.gov/sites/default/files/pdmp_support_final.pdf
  13. Palmier-Claus et al. BMC Psychiatry. 2012; 12:172
  14. Reddy et al. Curr Treat Options Psych. 2014; 121–133
  15. Freeman et al. Schizophr Bull. 2008; 34:605–610
  16. Sendt et al. Psychiatry Res. 2015; 225:14–30
  17. Young and Geyer. J Psychopharmacol. 2015; 29:178–196
  18. Ben-Zeeb et al. Psychiatr Rehabil J. 2013; 36:289–296
  19. Depp et al. NervMentDis. 2010; 198:715–721
  20. Foussias et al. J Psychopharmacol. 2015; 29:116–126
  21. Ben-Zeev et al. Adm Policy Ment Health. 2013; 40:340–343
  22. Smith, 2012: http://www.pewinternet.org/2012/03/01/nearly-half-ofamerican-adults-are-smartphone-owners
  23. Kurty and Dallery. Rev Mex Anal Conducta. 2014; 40:106–126
  24. Donker et al. J Med Internet Res. 2013; 15:e247
  25. Lillie et al. Per Med. 2011; 8:161–173
  26. Horvitz-Lennon, et al. Health Aff (Milwood). 2009; 28:701–712
  27. Paget et al. National Committee for Quality Assurance. 2014: www.ncqa.org/HEDISQualityMeasurement/Research/BuildingaStrategytoLeverageHealthInformationTechnology.aspx
  28. Daker-White and Rogers. BMC Psychiatry. 2013; 13:279
  29. Kumar and Lee. Sensors (Basel). 2012; 12:55–91

  Rozhovor s prof. Llorca

  Prof. Llorca hovoří o fungování a inovativních přístupech k léčbě schizofrenie.

   Rozhovor s prof. Pallanti

   Prof. Pallanti hovoří o nových trendech a cílech psychiatrické léčby.

   Podívejte se na celý videozáznam zde

    Rozhovor s prof. Stahl

    Prof. Stahl vysvětluje roli dopaminových D3 receptorů u kognitivních a negativních symptomů schizofrenie.

    Podívejte se na celý videozáznam zde

     Login to Unlock

     SCHIZOFRENIE – VŠE V GENECH?SCHIZOFRENIE – VŠE V GENECH?

     Jedním z mýtů, které obklopují schizofrenii, je, že je z velké části považována za geneticky dané onemocnění. V průběhu let bylo sponzorováno několik genetickýcJedním z mýtů, které obklopují schizofrenii, je, že je z velké části považována za geneticky dané onemocnění. V průběhu let bylo sponzorováno několik genetickýc

     více…
     Login to Unlock

     JAK REAGILA PŮSOBÍ?JAK NÁŠ PŘÍPRAVEK PŮSOBÍ?

     ()Kariprazin má vysokou afinitu k dopaminovým D3 a D2 receptorům a také k serotoninovým 5 HT2B a 5 HT1A receptorům, sZjistěte více o mechanismu účinku

     více…
     Showing 0 result(s).
     Please log in to see 0 more result(s).