Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost
wooden-background

Kariprazin a nárůst tělesné hmotnosti

 • V klinických studiích byl nárůst tělesné hmotnosti u kariprazinu srovnatelný s placebem1
 • Vzhledem k tomu, že u některých pacientů léčených kariprazinem byly pozorovány klinicky významné změny tělesné hmotnosti, je třeba tělesnou hmotnost pacientů pravidelně monitorovat1
 • Kariprazin je metabolicky neutrální: výskyt hyperlipidémie, hyperglykémie a diabetes mellitus byl v klinických studiích srovnatelný s placebem2-4

V této části

Antipsychotika způsobují nárůst hmotnosti

Osoby se schizofrenií mají častěji než zástupci obecné populace nadváhu nebo obezitu. Navíc u velkého počtu pacientů se schizofrenií dochází po zahájení léčby antipsychotiky ke klinicky významnému zvýšení hmotnosti. Nárůst tělesné hmotnosti u pacientů je obávaný, protože přispívá k rozvoji diabetu 2. typu, dyslipidémie a hypertenze, ktreré zvyšují riziko kardiovaskulárních příhod.6 Nadměrná tělesná hmotnost může také významně ovlivnit adherenci k předepsané medikaci, schopnost účastnit se rehabilitace5 a sebeúctu. Přestože k problémům s tělesnou hmotností u osob se schizofrnií přispívají faktory každodenního života, jako je strava a sedavý způsob života, existují pádné důkazy, že rozhodující podíl mají antipsychotika.5,7 Některá antipsychotika mají jednoznačně vyšší pravděpodobnost navodit nárůst tělesné hmotnosti než jiná, ale žádný lék není zcela bez vlivu na nárůst tělesné hmotnosti a ne každý lék vede k nárůstu hmotnosti u každého pacienta.8 Incidence klinicky významného nárůstu tělesné hmotnosti (≥7%) související s léčbou atypickými antipsychotiky se uvádí v rozmezí od 8,1 % (aripiprazol)9 po 22,2 % (olanzapin).10


Co by měli lékaři a pacienti dělat v souvislosti s nárůstem tělesné hmotnosti?

Protože všechna antipsychotika včetně kariprazinu jsou spojena s nárůstem tělesné hmotnosti u některých pacientů, je třeba u všech osob se schizofrenií tělesnou hmotnost monitorovat.1 Za nejuznávanější standard pro určení potřeby intervence je body mass index (BMI).5 Informační hodnotu ohledně hmotnostní kategorie pacienta může mít také obvod pasu, kdy ženy s obvodem pasu ≥ 90 cm a muži s obvodem pasu ≥ 100 cm mají zvýšené riziko vysokého krevního tlaku diabetu 2. typu, dyslipidémie a metabolického syndromu.11

BMI (kg/m2)12,13Weight Status
18,5–24,9Normální hmotnost
25,0–29,9Nadváha
≥30Obezita

Dobrou strategií u pacientů se schizofrenií je zaměřit se na prevenci iniciálního nárůstu tělesné hmotnosti a rozvoje obezity, protože snižování tělesné hmotnosti je obtížné a intervence na snížení hmotnosti jsou často neučinné.5 Pacienty a jejich pečovatele je třeba poučit o potenciálním riziku nárůstu tělesné hmotnosti a souvisejících zdravotních rizicích.5 U některých pacientů lze použít rodinnou anamnézu obezity a diabetu jako další argument, že nárůst tělesné hmotnosti může být spojen s nežádoucím zdravotními riziky.5 Pacienty je také třeba povzbudit, aby svoji tělesnou hmotnost sledovali.5

S cílem pomoci pacientům tělesnou hmotnost kontrolovat, je třeba zaznamenat jejich tělesnou hmotnost a BMI před zahájením a změnou léčby a poté při každé návštěvě po dobu 6 měsíců po zahájení nebo změně medikace.5 Když se hmotnost pacienta stabilizuje, je třeba kontrolovat hmotnost a BMI u pacientů s normální tělesnou hmotností každého čtvrt roku a u pacientů s nadváhou častěji. Pacienty, kteří jsou sledováni v intervalech delších než 1 měsíc, je třeba poučit, aby si hmotnost sledovali sami, a pokud jim hmotnost začne stoupat, aby o tom informovali svého lékaře.5 Když dojde k nárůstu tělesné hmotnosti, lze použít intervence jako konzultaci s nutričním specialistou, program fyzické zátěže, užívání léků na snížení tělesné hmotnosti anebo změnu antipsychotika na lék, který je spojen s nižším nárůstem hmotnosti.14,15


Dobrá volba, pokud se snažíte vyhnout nárůstu tělesné hmotnosti

Stejně jako u všech antipsychotik byly změny tělesné hmotnosti pozorovány i při léčbě kariprazinem.1 Když zohledníme všechny studie s kariprazinem u schizofrenie (krátkodobé i dlouhodobé), byl pozorován mírný nárůst tělesné hmotnosti o 1 kg. 1 Při cílovém dávkovém rozmezí 1,5–6 mg/den byl v dlouhodobé studii potenciálně významný nárůst tělesné hmotnosti popsán u 9,0 % pacientů léčených kariprazinem.1 K nežádoucí příhodě související s nárůstem hmotnosti došlo u 5,1 % pacientů ze skupiny s kariprazinem v porovnání s 1,5 % pacientů ve skupině s placebem.16 Společně tyto údaje naznačují, že kariprazin patří na dolní místa v pořadí atypických antipsychotik dle nárůstu tělesné hmotnosti.3

Placebo
n = 683
Cariprazin
n = 2048
Nárůst tělesné hmotnosti10,9 kg1,1 kg
Weight gain ≥7%17,1 %9,8 %

Co metabolické změny u kariprazinu?

Kromě tohoto příznivé profilu z hlediska tělesné hmotnosti kariprazin zřejmě nemá klinicky relevantní nežádoucí účinky na metabolické parametry. Při schváleném dávkovacím rozmezí byla průměrná (SD) změna většiny metabolických parametrů oproti vstupní hodnotě malá a klinicky nevýznamná.4

Incidence nežádoucích příhod spojených s hyperlipidémií byla u všech terapeutických skupin přibližně 1 %. Incidence nežádoucích příhod souvisejících s hyperglykémií a diabetem byla < 1 % u kariprazinu a 1 % u placeba.16

V porovnání s placebem byl v krátkodobých studiích přesun z normálního pásma hodnot do zvýšeného pásma u lipidů a glykémie obecně podobný u placeba i kariprazinu.2

Celkově výsledky studií ukazují, že by kariprazin mohl být dobrou volbou pro pacienty se schizofrenií, u nichž jsou obavy, že by tělesná hmotnost nebo metabolické parametry mohly zkomplikovat průvodní choroby jako kardiovaskulární onemocnění nebo diabetes.2-4

Literatura

 1. Reagila SmPC.
 2. Earley, W. et al. Safety and tolerability of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizofrenie: A pooled analysis of four phase II/III randomized, double-blind, placebo-controlled studies. Int. Clin. Psychopharmacol. 32, 319–28 (2017).
 3. Leucht, S. et al. Sixty years of placebo-controlled antipsychotic drug trials in acute schizofrenie: Systematic review, Bayesian meta-analysis, and meta-regression of efficacy predictors. Am. J. Psychiatry 174, 927–942 (2017).
 4. Citrome, L. Cariprazine in schizofrenie: Clinical efficacy, tolerability, and place in therapy. Adv. Ther. 30, 114–126 (2013).
 5. Marder, S. R. et al. Physical health monitoring of patients with schizofrenie. Am. J. Psychiatry 161, 1334–1349 (2004).
 6. Kapur, S. & Marques, T. R. Dopamine, striatum, antipsychotics, and questions about weight gain. JAMA Psychiatry 73, 107–108 (2016).
 7. Padmavati, R., McCreadie, R. G. & Tirupati, S. Low prevalence of obesity and metabolic syndrome in never-treated chronic schizofrenie. Schizophr. Res. 121, 199–202 (2010).
 8. Musil, R., Obermeier, M., Russ, P. & Hamerle, M. Weight gain and antipsychotics: A drug safety review. Expert Opin. Drug Saf. 14, 73–96 (2015).
 9. Abilify [package insert]. Rockville, MD: Otsuka America Pharmaceutical, Inc https://www.otsuka-us.com/media/static/Abilify-PI.pdf (2018).
 10. Zyprexa [package insert]. Indianapolis, IN: Lilly USA, LLC https://pi.lilly.com/us/zyprexa-pi.pdf (2018).
 11. Janssen, I., Katzmarzyk, P. T. & Ross, R. Body Mass Index, Waist Circumference, and Health Risk. Arch. Intern. Med. 162, 2074–2079 (2002).
 12. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. World Heal. Organ. – Tech. Rep. Ser. (2000).
 13. National Heart Lung and Blood Institute & National Institutes of Health (NIH) National Heart, Lung, and Blood Institute, N. Clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults. The Evidence Report, NIH Publication No. 98-4083. WMJ official publication of the State Medical Society of Wisconsin (1998) doi:10.1001/jama.2012.39.
 14. Aquila, R. Management of weight gain in patients with schizofrenie. J. Clin. Psychiatry 63, 33–36 (2002).
 15. Ball, M. P., Coons, V. B. & Buchanan, R. W. A program for treating olanzapine-related weight gain. Psychiatr. Serv. 52, 967–969 (2001).
 16. EMA. Reagila Assessment Report. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/reagila-epar-public-assessment-report_en.pdf.

Advances in Therapy

Cariprazine in Schizophrenia: Clinical Efficacy, Tolerability, and Place in Therapy.
Citrome L.
Adv Ther. 2013; 30(2):114–26.
„Logickými kandidáty léčby kariprazinem jsou dospělí se schizofrenií, u nichž se obáváme metabolického a kardiovaskulárního rizika a u nichž je třeba minimalizovat nárůst tělesné hmotnosti nebo se mu zcela vyhnout.“
Login to Unlock

JAK REAGILA PŮSOBÍ?JAK NÁŠ PŘÍPRAVEK PŮSOBÍ?

Kariprazin má vysokou afinitu k dopaminovým D3 a D2 receptorům a také k serotoninovým 5 HT2B a 5 HT1A receptorům, střední afinitu k 5 HT2A, histaminovým H1 a siZjistěte více o mechanismu účinku

více…
Login to Unlock

SCHÉMATA PŘEVEDENÍ LÉČBY NA PŘÍPRAV…SCHÉMATA PŘEVEDENÍ LÉČBY NA KARIPRA…

Konečným cílem léčby schizofrenie je zotavení, které představuje remisi symptomů, odpovídající péči o sebe sama, lepší společenské i pracovní/studijní fungováníKonečným cílem léčby schizofrenie je zotavení, které představuje remisi symptomů, odpovídající péči o sebe sama, lepší společenské i pracovní/studijní fungování

více…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).