Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Jak fungují antipsychotika?

Všechna antipsychotika se mohou vázat na dopaminové D2 receptory. Některé z těchto látek ale vykazují také afinitu k dopaminovým receptorů D1 a D3.

Účinnost na různé dopaminové receptory

Mechanismus účinku přípravku REAGILA

Mechanismus účinku všech antipsychotik včetně kariprazinu není zcela objasněn.1 Ovšem díky receptorovému profilu kariprazinu a řadě studií zahrnujících in vivo preklinické studie a studie u lidí s využitím PET existuje dostatek důkazů ozřejmujících klíčové faktory, které se podílejí na mechanismu jeho účinku.

Jak kariprazin působí?

Literatura

  1. Adapted from Kiss, B. et al. Cariprazine (RGH-188), a dopamine D3 receptor-preferring, D3/D2 dopamine receptor antagonist-partial agonist antipsychotic candidate: In vitro and neurochemical profile. J. Pharmacol. Exp. Ther. 333, 328–340 (2010).
Receptorový profil kariprazinu
Receptorový profil kariprazinuREAGILA u pacientů s akutní exacerbací schizofrenie

Výhody léčby kariprazinem zahrnují jeho široké spektrum krátkodobé i dlouhodobé účinnosti, účinnosti na negativní symptomy, jeho dobrý kardiometabolický profil, nízkou incidenci nárůstu tělesné hmotnosti a sedace a pohodlné dávkování jednou denně s jídlem či bez jídla.

Krátkodobá účinnost

Literatura

  1. Adapted from Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizofrenie: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574-82 (2015).
Study 2: Change in PANSS Total Score by Week
Study 2: Change in PANSS Total Score by WeekREAGILA v dlouhodobé léčbě schizofrenie

Dlouhodobá léčba kariprazinem byla hodnocena v jedné klinické studii prevence relapsů u pacientů se schizofrenií.

Dlouhodobá účinnost kariprazinu

Literatura

  1. Upraveno podle Durgam, S. et al. Long-term cariprazine treatment for the prevention of relapse in patients with schizofrenie: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Schizophr. Res. 176, 264–271 (2016).REAGILA působí proti negativním symptomům schizofrenie

Negativní symptomy schizofrenie se mohou objevit jako primární příznaky, které jsou součástí základní patofyziologie schizofrenie, nebo jako sekundární příznaky, které jsou spojeny s jinými faktory, např. pozitivními symptomy, afektivními symptomy nebo s vedlejšími účinky medikace, nebo jsou jimi způsobeny.

Účinnost přípravku REAGILA na negativní symptomy

Literatura

  1. Upraveno podle Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizofrenie: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
PANSS-FSNS Change From Baseline
PANSS-FSNS Change From BaselineÚprava každodenního fungování s přípravkem REAGILA

Aby byla u pacientů se schizofrenií změna považována za klinicky relevantní, musí být úprava negativních symptomů provázena zlepšením fungování pacienta.

Škála PSP

Literatura

  1. Upraveno podle Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizofrenie: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
Change from Baseline in PSP Total Score
Change from Baseline in PSP Total ScoreNeuropsychiatric Disease and Treatment

Relationship between the timing of relapse and plasma drug levels following discontinuation of cariprazine treatment in patients with schizofrenie: indirect comparison with other second-generation antipsychotics after treatment discontinuation.
Correll, CU., et al.
Neuropsychiatric Disease and Treatment 2019; 15, pp.2537–2550
„Tato studie zjistila, že po vysazení léčby kariprazinem dochází k relapsu schizofrenie později než po vysazení léčby jinými perorálními antipsychotiky (podle údajů v jednotlivých studiích).“
Login to Unlock

BEZPEČNOST A SNÁŠENLIVOST PŘÍPRAVKU…BEZPEČNOST A SNÁŠENLIVOST

Bezpečnost a snášenlivost kariprazinu byla hodnocena ve všech klinických studiích s kariprazinem z vývojového progZjistěte více o profilu bezpečnosti a snášenlivosti našeho přípravku

více…
Login to Unlock

REAGILA A METABOLICKÉ PARAMETRYKARIPRAZIN A METABOLICKÉ PARAMETRY

Osoby se schizofrenií mají častěji než zástupci obecné populace nadváhu nebo obezitu. Navíc u velkého počtu pacienOsoby se schizofrenií mají častěji než zástupci obecné populace nadváhu nebo obezitu. Navíc u velkého počtu pacientů se schizofrenií dochází po zahájení léčby a

více…

Kontakt na lékařský tým

Máte-li jakékoli dotazy týkající se přípravku REAGILA, můžete kontaktovat náš lékařský tým.

KONTAKTOVAT

Odebírejte Reagila novinky

Přihlásit se k odběru
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).