Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Symptomy schizofrenie

I když se kombinace a výskyt symptomů u jednotlivých pacientů se schizofrenií značně liší a v průběhu času se u daného jedince mění, rozlišujeme 3 hlavní skupiny symptomů: pozitivní, negativní a kognitivní1

O symptomech schizofrenie

Schiz_hero

Literatura

 1. Tamminga, C. A. Schizophrenia. Merck Manual Professional Version (2018). Available at: https://www.merckmanuals.com/professional/psychiatric-disorders/schizofrenie-and-related-disorders/schizofrenie#v39692526.

Negativní symptomy: specifika

Negativní symptomy, které patří mezi hlavní domény symptomů u schizofrenie, jsou popisovány jako snížení nebo absence normálního chování a fungování v závislosti na motivaci a zájmu nebo vyjádření emocí.

Dimenze negativních symptomů
PrimárníPříčina: schizofrenie, hlavní symptom
SekundárníPříčina: jiné symptomy schizofrenie, deprese, prostředí
ProminentníIntenzita: více negativních příznaků než pozitivních
PredominantníIntenzita: vysoká míra negativních symptomů, méně pozitivních symptomů
PřetrvávajícíFaktor času: přítomny déle než 6 měsíců–1 rok

Literatura

 1. Mucci, A., Merlotti, E., Üçok, A., Aleman, A. & Galderisi, S. Primary and persistent negative symptoms: Concepts, assessments and neurobiological bases. Schizophr. Res. 186, 19–28 (2017).
 2. Carpenter, W. T., Heinrichs, D. W. & Alphs, L. D. Treatment of negative symptoms. Schizophr. Bull. 11, 440–452 (1985).
 3. Hasan, A. et al. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia, Part 1: Update 2012 on the acute treatment of schizofrenie and the management of treatment resistance. World J. Biol. Psychiatry 13, 318–378 (2012).
 4. Rabinowitz, J. et al. Negative symptoms in schizofrenie – the remarkable impact of inclusion definitions in clinical trials and their consequences. Schizophr. Res. 150, 334–338 (2013).
 5. European Medicines Agency. Guideline on clinical investigation of medicinal products, including depot preparation in the treatment of schizofrenie. (2012).

Markery zánětu a infekce u schizofrenie

Molecular Psychiatry

Cerebrospinal fluid markers of inflammation and infections in schizofrenie and affective disorders: a systematic review and meta-analysis
Orlovska-Waast S et al.
Molecular Psychiatry 2019; 24:869–887
„Našim cílem byl systematický přehled imunologických výsledků vyšetření likvoru u schizofrenního spektra a afektivních poruch… Současné poznatky naznačují, že u schizofrenie a afektivních poruch může být zjištěn abnormální nález v likvoru včetně známek poškození hematoencefalické bariéry a zánětu. Dostupné důkazy ale neumožňují vyvodit jednoznačné závěry, protože všechny studie vykazují alespoň určitý stupeň předpojatosti a většinou nezohledňují zavádějící faktory.“

Problematika diagnostiky negativních symptomů

Odlišení primárních a sekundárních negativních symptomů je základním cílem při řešení schizofrenie kvůli jejich rozdílným klinickým důsledkům.

Terapeutické rozvahy u negativních symptomů schizofrenieTerapeutické rozvahy u negativních symptomů schizofrenie

Literatura

 1. Kirkpatrick, B., Buchanan, R. W., Ross, D. E. & Carpenter, J. A separate disease within the syndrome of schizofrenie. Arch. Gen. Psychiatry 58, 165–171 (2001).
 2. Galderisi, S., Mucci, A., Buchanan, R. W. & Arango, C. Negative symptoms of schizofrenie: new developments and unanswered research questions. The Lancet Psychiatry 5, 664–677 (2018).
 3. Kirkpatrick, B., Fenton, W. S., Carpenter, W. T. & Marder, S. R. The NIMH-MATRICS consensus statement on negative symptoms. Schizophr. Bull. 32, 214–219 (2006).
 4. Kirschner M. Schizophr Res. 2017;186:29-38.;
 5. Carpenter WT.  Schizophrenia Bulletin 1985; 11:440-452;
 6. WFBSP. The World Journal of Biological Psychiatry 2012; 13: 318–378
 7. Fervaha et al, Eur Psychiatry. 2014 Sep;29(7):449-55
 8. Bucci et al, Curr Opin Psychiatry. 2017 May;30(3):201-208

Výběr hodnotící škály schizofrenie

Při monitorování závažnosti symptomů schizofrenie pomáhají hodnotící škály. Až do 80. let 20. století se vědci zaměřovali na pozitivní symptomy, ale později se jejich pozornost přesunula jak k pozitivním, tak k negativním symptomům.1

Chronologické škályChronologické škály

Literatura

 1. Overall and Gorham. Psychological Reports. 1962;10:799-812
 2. Andreasen, University of Iowa, 1984
 3. Andreasen, University of Iowa, 1984
 4. Stanley et al. Schizophrenia Bulletin. 1987; 13(2):261–276
 5. Hopkins et al. Schizophrenia Bulletin. 2018; 44(3): 593–602
 6. Axelrod et al. Journal of Psychiatric Research. 1993; 27(3):253-258
 7. Morosini et al. Acta Psychiatr Scand. 2000;101(4):323-329
 8. Menezes et al. J Bras Psiquiatr. 2012;61(3):176-80
 9. Haro et al. Acta Psychiatr Scand Suppl. 2003;(416):16-23
 10. Kring et al. Am J Psychiatry. 2013;170:165–172
 11. Llerena et al. Compr Psychiatry. 2013;54(5): 568–574

Zátěž daná schizofrenií

I když jde o onemocnění s relativně nízkou prevalencí, patří schizofrenie mezi prvních 25 příčin pracovní neschopnosti.1 I při nejlépe vedené léčbě jsou výsledky často suboptimální vzhledem ke komplexnosti onemocnění a jeho dalekosáhlým důsledkům.

Zátěž daná schizofreniíZátěž daná schizofrenií

Literatura

 1. Millier, A. et al. Humanistic burden in schizofrenie: A literature review. J. Psychiatr. Res. 54, 85–93 (2014).
 2. The National Alliance on Mental Illness. Schizophrenia: Public Attitudes, Personal Needs Views from People Living with Schizophrenia, Caregivers, and the General Public. (2008).
 3. Chong, H. Y. et al. Global economic burden of schizofrenie: A systematic review. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 12, 357–373 (2016).
 4. Whiteford HA. Et al. Global burden of disease attributable to mental and substance use disorders: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2013;9;382(9904):1575-86

DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY

Childhood behaviour to predict psychosis-spectrum diagnoses in adulthood
Hastings, P.D. et al.
Development and Psychopathology 2019; 1–15. doi:10.1017/S095457941900021X
„Výsledky svědčí pro psychopatologické modely o více doménách a naznačují, že pro budoucí snížení prevalence diagnóz psychotického spektra budou možná zvláště důležité univerzální preventivní opatření a sociální politika cílená na zlepšení okolních podmínek. „
Login to Unlock

NOVINKY V LÉČBĚ SCHIZOFRENIENOVINKY V LÉČBĚ SCHIZOFRENIE

Cíle léčby schizofrenie se liší podle fáze nemoci. Časná intervence je u pacientů se schizofrenií klíčem k příznivější prognóze, protože délka trvání neléčené pCíle léčby schizofrenie se liší podle fáze nemoci. Časná intervence je u pacientů se schizofrenií klíčem k příznivější prognóze, protože délka trvání neléčené p

více…
Login to Unlock

LÉČBA NEGATIVNÍCH SYMPTOMŮLÉČBA NEGATIVNÍCH SYMPTOMŮ

Pochopení vztahu mezi symptomem ze specifikcé domény schizofrenie a klinickým výsledkem je důležité, protože interPochopení vztahu mezi symptomem ze specifikcé domény schizofrenie a klinickým výsledkem je důležité, protože intervence, které sou zaměřené pouze na psychotické

více…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).