Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Úskalí diagnostiky negativních symptomů

 • Negativní symptomy jsou heterogenní skupinou příznaků a mohou mít různou příčinu, dlouhodobý průběh a léčbu.
 • K popisu projevů konkrétních negativních symptomů se používají různé pojmy. Primární negativní symptomy jsou součástí schizofrenie jako takové, zatímco sekundární negativní symptomy jsou vyvolány jinou příčinou.
 • Odlišení primárních a sekundárních negativních symptomů má velký klinický význam, protože účinné terapeutické možnosti jsou omezeny na primární symptomy a sekundární symptomy reagují na léčbu dané příčiny, která je vyvolala.
 • Velký terapeutický význam má v klinické praxi rozlišení, zda jsou negativní symptomy součásti schizofrenie nebo jiného stavu.

V této části

Pojem negativní symptomy se u schizofrenie používá k popisu normálních funkcí souvisejících s motivací a zájmem (např. avolice, anhedonie a asocialita) nebo s vyjádřením emocí (např. otupený afekt a alogie).1 V šiřším významu se tento pojem používá bez ohledu na příčinu, dlouhodobou stabilitu a délku trvání.2,3


Primární nebo sekundární negativní symptomy?

Odlišit primární a sekundární negativní symptomy může být nejdůležitějším aspektem jejich diagnostiky z důvodu jejich rozdílných klinických důsledků. Primární negativní symptomy jsou vlastní základní patofyziologii schizofrenie a možnosti jejich léčby jsou omezené. Sekundární negativní symptomy vznikají sekundárně nebo jsou způsobeny pozitivními symptomy, afektivními symptomy, vedlejšími účinky medikace, deprivací okolního prostředí nebo jinými faktory souvisejícími s léčbou a nemocemi.2 Negativní symptomy mohou být například sekundárním projevem u pacienta, který se sociálně stáhne poté, co se u něj objeví bludy o pronásledování nebo paranoia, nebo má depresi provázenou silnou anhedonií, absencí iniciativy, sociální izolací a motorickou retardací. Pokud to jde, je důležité odlišit primární a sekundární negativní symptomy, protože sekundární symptomy mohou reagovat na léčbu příčiny, která je vyvolala, zatímco primární negativní symptomy obecně neragují na většinu běžně používaných antipsychotik.


Terminologie: Specifika negativních symptomů

K popisu jednotlivých skupin negativních symptomů se používá několik pojmů, i když nejsou v různých publikacíh používány jednotným způsobem. Mezi pojmy běžně používanými k popisu negativních symptomů patří predominantní, prominentní a perzistentní.2,4-8

Běžné pojmy související s negativními symptomy u schizofrenie

PojemVysvětlení pojmu
Negativní symptomyAbsence nebo snížení funkcí souvisejících s motivací a zájmem (tj. avolice, anhedonie a asocialita) nebo s vyjádřením emocí (tj. otupený afekt a alogie)
Primární negativní symptomy Základní příznaky považovány za součást schizofrenie, přetrvávají i v období klinické stabilizace stavu
Sekundární negativní symptomy Důsledek pozitivních symptomů, neurologických vedlejších účinků, příznaků deprese nebo faktorů vnějšího prostředí
Převažující negativní symptomy Negativní symptomy větší závažnosti než současně se vyskytující pozitivní symptomy
Ve studiích hodnotících negativní symptomy požaduje EMA specifická zařazovací kritéria pro převažující a přetrvávající negativní symptomy, které provázejí (EMA, 2012):
•  Plochý afekt, chudou řeč a avolici
•  Stabilizovanou fázi schizofrenie trvající déle než 6 měsíců
•  Vyloučení velké deprese, značně matoucích extrapyramidových příznaků a noncompliance nebo zneužívání návykových látek
Nápadné negativní symptomy Značné klinicky relevantní negativní symptomy bez ohledu na délku trvání nebo přítomnost pozitivních symptomů
Týkají se širší populace pacientů než převažující symptomy
Definují většinu pacientů bez jasné převahy buď pozitivních, nebo negativních symptomů, kteří mohou mít oba tyto typy symptomů
Přetrvávající negativní symptomy Negativní symptomy, které nereagují na pokračující léčbu (6–12 měsíců) a přetrvávají i v období klinické stabilizace

Negativní symptomy: z jiné příčiny…jiné terapeutické přístupy

I když jsou negativní symptomy klasicky popisovány jako příznaky spojené se schizofrenií, nevyskytují se tyto heterogenní příznaky pouze u tohoto onemocnění. Negativní symptomy se mohou objevit také u jiných tělesných nebo psychiatrických nemocí i jako sekundární příznaky schizofrenie.9 V každém případě je třeba, kdykoliv je to možné, odlišit negativní symptomy, které nejsou primární nebo nejsou součástí schizofrenie, protože mohou reagovat na léčbu příčiny, která je vyvolala.

Terapeutické rozvahy u negativních symptomů schizofrenie

Terapeutické rozvahy u negativních symptomů schizofrenieTerapeutické rozvahy u negativních symptomů schizofrenie

Literatura

 1. Galderisi, S., Mucci, A., Buchanan, R. W. & Arango, C. Negative symptoms of schizofrenie: new developments and unanswered research questions. The Lancet Psychiatry 5, 664–677 (2018).
 2. Buchanan, R. W. Persistent Negative Symptoms in Schizophrenia: An Overview. Schizophr. Bull. 33, 1013–1022 (2007).
 3. Kirkpatrick, B., Fenton, W. S., Carpenter, W. T. & Marder, S. R. The NIMH-MATRICS consensus statement on negative symptoms. Schizophr. Bull. 32, 214–219 (2006).
 4. Carpenter, W. T., Heinrichs, D. W. & Wagman, A. M. I. Deficit and nondeficit forms of schizofrenie: The concept. Am. J. Psychiatry 145, 578–583 (1988).
 5. European Medicines Agency. Guideline on clinical investigation of medicinal products, including depot preparation in the treatment of schizofrenie. (2012).
 6. Kirkpatrick, B., Buchanan, R. W., Ross, D. E. & Carpenter, J. A separate disease within the syndrome of schizofrenie. Arch. Gen. Psychiatry 58, 165–171 (2001).
 7. Mucci, A., Merlotti, E., Üçok, A., Aleman, A. & Galderisi, S. Primary and persistent negative symptoms: Concepts, assessments and neurobiological bases. Schizophr. Res. 186, 19–28 (2017).
 8. Rabinowitz, J. et al. Negative symptoms in schizofrenie – the remarkable impact of inclusion definitions in clinical trials and their consequences. Schizophr. Res. 150, 334–338 (2013).
 9. Foussias, G., Agid, O., Fervaha, G. & Remington, G. Negative symptoms of schizofrenie: Clinical features, relevance to real world functioning and specificity versus other CNS disorders. Eur. Neuropsychopharmacol. 24, 693–709 (2014).

Schizophrenia Research

Secondary negative symptoms – A review of mechanisms, assessment and treatment.
Kirschner M, Aleman A, Kaiser S.
Schizophr Res. 2017; 186:29-38.
„V klinice se často vyskytují oba typy negativních symptomů jako podobné nebo dokonce identické fenomény. Proto je není snadné odlišit podle skóre negativních symptomů bez doplňujících informací o dalších dimenzích symptomů nebo faktorech vnějšího prostředí… Nicméně v klinické praxi je zásadní znát mechanismus, který sekundární negativní symptomy vyvolal.“

„V klinické praxi je zásadní znát mechanismus, který sekundární negativní symptomy vyvolal, protože se může lišit terapeutická intervence.“

Stáhnout

  Terapeutické rozvahy u negativních symptomů schizofrenie
  Login to Unlock

  ÚSKALÍ DIAGNOSTIKYÚSKALÍ DIAGNOSTIKY

  Vzhledem k tomu, že neexistují krevní testy ani zobrazovací vyšetření mozku pro stanovení diagnózy schizofrenie, je třeba věnovat velkou pozoronost konstalaci pVzhledem k tomu, že neexistují krevní testy ani zobrazovací vyšetření mozku pro stanovení diagnózy schizofrenie, je třeba věnovat velkou pozoronost konstalaci p

  více…
  Login to Unlock

  REAGILA A KAŽDODENNÍ FUNGOVÁNÍNÁŠ PŘÍPRAVEK A KAŽDODENNÍ FUNGOVÁN…

  U pacientů se schizofrenií musí být zmírnění negativních symptomů provázeno zlepšením fungování pacienta, aby mohlU pacientů se schizofrenií musí být zmírnění negativních symptomů provázeno zlepšením fungování pacienta, aby mohla být změna považována za klinicky relevantní.

  více…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).