Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Virus Epstein-Barrové a schizofrenie

  V této části

  Schizophrenia Bulletin

  Schizophrenia is associated with an aberrant immune response to Epstein–Barr Virus
  Dickerson et al.
  Schizophrenia Bulletin 2019; vol. 45 no. 5 pp. 1112–1119, doi:10.1093/schbul/sby164
  „Jedinci se schizofrenií mají zvýšené hladiny protilátek proti některým, ne však všem proteinům EBV, což naznačuje aberantní reakci na infekci EBV. Tato aberantní odpověď může přispět k imunopatologii schizofrenie a souvisejících poruch. “

  Co je příčinou: dědičnost nebo prostředí?

  Schizofrenie je závažná neuropsychiatrická porucha neznámé příčiny.

  Jako faktory zvyšující riziko onemocnění byly identifikovány genetické faktory i faktory prostředí. Mezi faktory životního prostředí spojené se zvýšeným rizikem schizofrenie patří:

  Narození v zimě a na jaře

  Narození ve městě

  Preeklampsie matky

  Perinatální a postnatální infekce.1,2,3,4,

  Potenciální roli infekcí v patofyziologii schizofrenie podporuje vztah mezi rizikem vzniku schizofrenie a geny, které kontrolují obranyschopnost těla a imunitní odpověď na infekční agens.5,6


  Virus Epstein-Barrové

  The Epstein-Barr virusThe Epstein-Barr virus

  3D model viru Epstein-Barrové

  Virus Epstein-Barrové (EBV) je značně rozšířený lidský herpetický virus schopný infikovat centrální nervový systém.7  EBV je velmi rozšířený, udává se, že postihuje více než 90 % jedinců na celém světě.8  EBV infekce je spojována s řadou autoimunitních poruch včetně roztroušené sklerózy.9


  Výzkum vazeb mezi EBV a schizofrenií

  Cílem amerických vědců bylo prozkoumat roli viru Epstein-Barrové v etiologii schizofrenie metodou imunoanalýzy na pevné fázi.10 Tento test umožňuje měřit protilátky proti virionům a definovaným proteinům EBV. Studie porovnávala 432 jedinců se schizofrenií a 311 jedinců bez anamnézy psychiatrického onemocnění.
   
  S použitím genomového sekvenování byly testovány specifické proteiny EBV a následně bylo vypočteno polygenní riziko schizofrenie. Hladiny protilátek mezi skupinami byly porovnány pomocí vícerozměrných analýz zahrnujících klinická, genetická a demografická měření.


  Nový rizikový faktor pro vznik schizofrenie?

  Vědci zjistili, že v porovnání s kontrolní populací, má populace se schizofrenií:

  1.      Zvýšené hladiny protilátek proti EBV.
  2.      Zvýšenou reaktivitu vůči EBV kapsidovým protilátkám a proteinům (nikoli však vůči jadernému antigenu-1 EBV nebo jiným lidským herpetickým virům).

  Genetické analýzy ukázaly aditivní účinek zvýšených hladin protilátek proti virům EBV a genetické vnímavosti na schizofrenii. Bylo zjištěno, že jedinci se zvýšenými hladinami obou typů markerů mají více než 8,5násobně vyšší šanci, že onemocní schizofrenií.
   
  Vědci dospěli k závěru, že jedinci se schizofrenií mají zvýšené hladiny protilátek proti některým, nikoli proti všem, proteinům EBV, což poukazuje na neobvyklou nebo aberantní odpověď organismu na infekci EBV. Tato neobvyklá odpověď může přispět k imunitním mechanismům, které souvisejí se vznikem schizofrenie. Možné mechanismy vysvětlující abnormální hladiny protilátek proti proteinům EBV a specifickým proteinům EBV zahrnují teorii viru a odpovědi jedince. Pokud jde o virus, odchylka v reakci na infekci by mohla souviset s načasováním primární expozice EBV, genomickým složením a patogenitou infikujícího EBV a možnou opětovnou expozicí různým kmenům EBV. Změněná imunitní odpověď na infekci EBV by mohla být také ovlivněna faktory jedince, jako jsou genetika nebo vlivy prostředí.10


  Teorie souvislosti mezi EBV a schizofrenií

  Dopad na nervový systém, prostřednictvím kterého by zvýšené hladiny protilátek proti EBV mohly být spojeny se vznikem schizofrenie, není zcela znám. Jednou z možností je, že vznik psychiatrických příznaků souvisí se zánětlivými procesy v mozku a se změnami v interakcích neurotransmiterových receptorů, které byly nalezeny u řady autoimunitních poruch ovlivňujících mozek.11  Autoimunitní protilátky proti glutamátovým receptorům byly již dříve zjištěny u pacientů s neurologickými anebo autoimunitními chorobami. Patří mezi ně anti-NMDA-NR2 protilátky, u kterých se ukázalo, že jsou škodlivé pro centrální nervový systém. Anti-NMDA-NR2A/B protilátky jsou také přítomny u populací pacientů se schizofrenií. Tyto konkrétní protilátky jsou považovány za vysoce patogenní, usmrcují neurony aktivací NMDA receptorů a indukují „excitotoxicitu“ (poškození mozku a vyvolání behaviorálních kognitivních poruch u zvířecích modelů).11

  Neuron cells sending electrical chemical signalsNeuron cells sending electrical chemical signals

  3D obrázek neuronů vysílajících elektrochemické signály


  Možné důsledky pro léčbu schizofrenie?

  Existuje mnoho terapeutických intervencí pro modulaci infekce EBV, včetně antivirových léků a léků, které ovlivňují imunitní odpověď.12 Zvýšení povědomí o úloze infekce EBV může vést k novým metodám prevence a léčby schizofrenie.

  Literatura

  1. Ursini G, Punzi G, Chen Q, et al. Convergence of placenta biology and genetic risk for schizofrenie. Nat Med. 2018;24:792–801.
  2. Paksarian D, Trabjerg BB, Merikangas KR, et al. The role of genetic liability in the association of urbanicity at birth and during upbringing with schizofrenie in Denmark. Psychol Med. 2018;48:305–314
  3. Radua J, Ramella-Cravaro V, Ioannidis JPA, et al. What causes psychosis? An umbrella review of risk and protective factors. World Psychiatry. 2018;17:49–66.
  4. Yolken R, Torrey EF, Dickerson F. Evidence of increased exposure to Toxoplasma gondii in individuals with recent onset psychosis but not with established schizofrenie. PLoS Negl Trop Dis. 2017;11:e0006040.
  5. Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics C. Biological insights from 108 schizofrenie-associated genetic loci. Nature. 2014;511:421–427.
  6. van Os J, Rutten BP, Myin-Germeys I, et al. Identifying gene environment interactions in schizofrenie: contemporary challenges for integrated, large-scale investigations. Schizophr Bull. 2014;40:729–736
  7. CDC EBV website: https://www.cdc.gov/epstein-barr/about-ebv.html
  8. Smatti et al., Epstein–Barr Virus Epidemiology, Serology, and Genetic Variability of LMP-1 Oncogene Among Healthy Population: An Update. Front Oncol. 2018; 8: 211.
  9. Hassani A, Corboy JR, Al-Salam S, Khan G. Epstein-Barr virus is present in the brain of most cases of multiple sclerosis and may engage more than just B cells. PLoS One. 2018;13:e0192109
  10. Dickerson et al., Schizophrenia is Associated With an Aberrant Immune Response to Epstein–Barr Virus Schizophrenia Bulletin vol. 45 no. 5 pp. 1112–1119, 2019 doi:10.1093/schbul/sby164
  11. Levite M. Glutamate receptor antibodies in neurological diseases: anti-AMPA-GluR3 antibodies, anti-NMDA-NR1 antibodies, anti-NMDA-NR2A/B antibodies, anti-mGluR1 antibodies or antimGluR5 antibodies are present in subpopulations of patients with either: epilepsy, encephalitis, cerebellar ataxia, systemic lupus erythematosus (SLE) and neuropsychiatric SLE, Sjogren’s syndrome, schizofrenie, mania or stroke. These autoimmune anti-glutamate receptor antibodies can bind neurons in few brain regions, activate glutamate receptors, decrease glutamate receptor’s expression, impair glutamate-induced signaling and function, activate blood brain barrier endothelial cells, kill neurons, damage the brain, induce behavioral/ psychiatric/cognitive abnormalities and ataxia in animal models, and can be removed or silenced in some patients by immunotherapy. J Neural Transm (Vienna). 2014;121:1029–1075.
  12. Bayraktar UD, Diaz LA, Ashlock B, et al. Zidovudine-based lytic-inducing chemotherapy for Epstein-Barr virus-related lymphomas. Leuk Lymphoma. 2014;55:786–794.
  Login to Unlock

  ÚSKALÍ DIAGNOSTIKYÚSKALÍ DIAGNOSTIKY

  Vzhledem k tomu, že neexistují krevní testy ani zobrazovací vyšetření mozku pro stanovení diagnózy schizofrenie, je třeba věnovat velkou pozoronost konstalaci pVzhledem k tomu, že neexistují krevní testy ani zobrazovací vyšetření mozku pro stanovení diagnózy schizofrenie, je třeba věnovat velkou pozoronost konstalaci p

  více…
  Login to Unlock

  REAGILA U AKUTNÍ SCHIZOFRENIENÁŠ PŘÍPRAVEK U AKUTNÍ SCHIZOFRENIE

  Když je stanovena diagnóza schizofrenie, musí lékaři, pacienti a rodinní příslušnící provést důležité rozhodnutí oKdyž je stanovena diagnóza schizofrenie, musí lékaři, pacienti a rodinní příslušnící provést důležité rozhodnutí o terapii. I když by člověk intuitivně řekl, že

  více…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).