Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Schizofrenie: Je to všechno ve vašich genech?

  V této části

  Jedním z mýtů, které obklopují schizofrenii, je, že je z velké části považována za geneticky dané onemocnění. V průběhu let bylo sponzorováno několik genetických studií. Poslední vědecké poznatky ale tuto teorii nabourávají.

  V 60. letech byla genetická podstata schizofrenie uvedena na seznamu možných příčin, např. vedle rodinných vztahů, a učebnice uváděly, že „relativní význam genetických faktorů ještě zdaleka není jasný ”.2 Na samém začátku 21. století ovšem tato teorie převážila a věřilo se, že schizofrenie „je nepochybně geneticky daným onemocněním”. Genetici v 90. letech dokonce popisovali „velkou pravděpodobnost, že většinu nebo veškerou malou zbývající část odchylky lze vysvětlit nepřenositelnými změnami struktury nebo exprese genů”, což znamená, že schizofrenie může být 100% genetickým onemocněním, u něhož faktory prostředí hrají jen malou, nebo vůbec žádnou roli.1 Ovšem studie provedené v následujících letech, počínaje Human Genome Project v roce 2003, po nichž přišly celogenomové asociační studie (GWAS), nepřinesly výsledky očekávané z pohledu teorie genetické podstaty schizofrenie.2 Výzkum tedy ukazuje, že i když geny zřejmě hrají u schizofrenie roli, nelze jim toto onemocnění přičítat výhradně.

  Dr. Torrey a dr. Yolken ze Stanley Medical Research Institute, resp. z Johns Hopkins Medical Center v USA, nedávno publikovali přehledový článek, který zdůrazňuje, že podíl genetiky na rozvoji schizofrenie je přeceňován.2 Vědci analyzovali dědičnost v populačních studiích s dvojčaty a zjistili, že dědičnost schizofrenie, což znamená, jak velká variabilita určité vlastnosti je způsobena genetikou ve srovnání s faktory prostředí, je mnohem nižší, než tvrdí genetici. Dědičnost schizofrenie odhadli na 28 %, což je mnohem méně než dříve odhadovaných 80–85 %.

  Tito dva vědci pracovali na nalezení příčin schizofrenie řadu let. Jejich práce ukázala, že se vznikem nemoci souvisí toxoplazmóza, infekce vyvolaná parazitem Toxoplasma gondii.3 Za zmínku stojí, že souvislost toxoplazmózy se schizofrenií možná přispěla k teorii genetické podstaty schizofrenie, protože toxoplazmóza se vyskytuje ve shlucích v rodinách, takže dala vzniknout pseudogenetickým vlastnostem onemocnění.
  Závěrem, genetické faktory mohou u schizofrenie hrát roli, ale nejsou tak významné, jak se dříve předpokládalo. Podle údajů zde genetika zřejmě hraje přibližně stejnou roli jako u ostatních duševních poruch a tělesných chorob. Díky průkopnické práci dr. Torreye, dr. Yolkena a dalších doufáme, že se zájem přesune od genetické teorie k faktorům prostředí a k dalším faktorům, které mohou vznik onemocnění ovlivňovat, čímž se otevřou nové cesty pro vývoj léků na schizofrenii.

  Psychiatry Research

  Schizophrenia as a pseudogenetic disease: A call for more gene-environmental studies
  Torrey & Yolken.
  Psychiatry Research 2019; 278:146–150.
  „V posledních letech jsme přijali myšlenku, že schizofrenie je z velké části geneticky daným onemocněním s odhadovanou dědičností, odvozenou primárně ze studií rodin a dvojčat, 80–85 %. Nicméně genetický výzkum schizofrenie nepřinesl výsledky, které by odpovídaly tomuto odhadu dědičnosti.“

  Literatura

  1. Mcguffin et al., Br J Psychiatry 1994; 164(5): 593-9.
  2. Torrey & Yolken, Psychiatry Research 2019; 278: 146–150.
  3. Torrey & Yolken, Immunology and Psychiatry 2015; 137-145.
  Login to Unlock

  STRUČNÝ PŘEHLED O SCHIZOFRENIISTRUČNÝ PŘEHLED O SCHIZOFRENII

  Neuropsychiatrické syndromy, jako schizofrenie, mají příznaky postihující funkce mozku, emoce a náladu. I když konkrétní příčinu schizofrenie neznáme, má svou bNeuropsychiatrické syndromy, jako schizofrenie, mají příznaky postihující funkce mozku, emoce a náladu. I když konkrétní příčinu schizofrenie neznáme, má svou b

  více…
  Login to Unlock

  KOGNITIVNÍ DEFICIT A SCHIZOFRENIEKOGNITIVNÍ DEFICIT A SCHIZOFRENIE

  Spolehlivě byla doložena souvislost mezi kognitivním deficitem a vrozeným rizikem schizofrenie. Studie ale jen vzácně prokázaly směr kauzality. Pochopení kauzálSpolehlivě byla doložena souvislost mezi kognitivním deficitem a vrozeným rizikem schizofrenie. Studie ale jen vzácně prokázaly směr kauzality. Pochopení kauzál

  více…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).